Το Σουβλάκι του Ηρακλείου - Β.ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ - Ε.ΚΟΛΕΤΣΟΣ

 

Το Σουβλάκι του Ηρακλείου - Β.ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ - Ε.ΚΟΛΕΤΣΟΣ

Νότης Κολέτσος - Βασ.   Τσαμούλης