ΤΑBΕΡΝΑ Η ΝΕΔΑ

 

ΤΑΒΕΡΝΑ Η Ν Ε Δ Α - ΤΑΣΙΑ ΤΡΟΥΠΑΚΗ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΦΑΓΗΤΟ
         


 

    ΤΑΒΕΡΝΑ    Η   Ν Ε Δ Α -   ΤΑΣΙΑ   ΤΡΟΥΠΑΚΗ - Πλατάνια  Μεσσηνίας

     Τηλ.27610-51350