ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ - Αφοι Γκιουμέ

 

                                           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΤΟ  ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
                 Στην πλατεία ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.
                                     Αφοι  Γκιουμέ   Τηλ. 210 9915760